Velkommen til Grundejerforeningen Grønnehaves hjemmeside

På disse sider kan du bl. a.:

* Få informationer om grundejerforeningen og renovation, snerydning osv. * Se vedtægter, love og bestemmelser * Deltage i debatter på vores debatforum * Følge med i bestyrelsens arbejde og aktive projekter * Snuse i gamle referater * Få tips til hvordan du holder dig gode venner med naboerne...

God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hjemmesiden er senest opdateret 05.06.15

Finder du mangler eller fejl på siderne, så skriv hellere end gerne til os.